Varje sparad krona går rakt in i verksamheten

Här får barnens idéer vara med och forma verksamheten. På föräldrakooperativa förskolan Ior i Uppsala står det lustfyllda lärandet i fokus. Nu tar man hjälp av UHPO för att sänka sina inköpskostnader.

Klockan är 8.40. Förskolans alla 39 barn samlas till en gemensam samling, innan de så småningom delas upp i mindre grupper utifrån ålder.

– Det är ganska ovanligt med en sådan gemensam samling. Men vi vill att alla barn ska känna igen varandra och alla vuxna, det skapar trygghet för resten av dagen, konstaterar förskolans rektor Maria Nordberg.

Förskolan Ior, som ligger i centrala Uppsala, startades av en föräldraförening 1988. Då gick här tio barn. Efter hand som verksamheten blivit alltmer populär och vuxit har man också behövt flytta. I de nuvarande lokalerna, som egentligen var tänkta att rymma en kommunal förskola, har verksamheten haft sin hemvist sedan 1992.

Lustfyllt lärande i fokus

Eftersom förskolan drivs av ett föräldrakooperativ har man inget vinstintresse. Föräldrarna är också delaktiga i verksamheten och hjälps åt med till exempel städning och enklare underhåll. Det möjliggör hög personaltäthet och stor satsning på maten: förskolan har en egen kock som lagar så mycket som möjligt från grunden, med så mycket ekologiska råvaror som möjligt.

Skolverkets läroplan utgör så klart basen för den pedagogiska verksamheten, men det lustfyllda lärandet är förskolans ledstjärna.

– Här gäller det att inte vara stelbent i sin planering utan jobba vidare utifrån barnens intressen och fånga upp idéer som poppar upp. Så har vi också otroligt närvarande pedagoger.

Maria Nordberg har varit med sedan förskolan startade och berättar hur verksamheten utvecklats efter hand, utifrån de erfarenheter man dragit. Dagsschemat skiljer sig därför en del åt om man jämför med många andra förskolor. Till exempel äter man frukost först klockan 9 och lunch klockan 13.

– I början på 90-talet konstaterade en pedagog att de små barnen ofta satt och sov vid matbordet, samtidigt som man inte hann göra så mycket med de äldre barnen före lunch, berättar hon.
Därför får de minsta barnen i stället vila efter förmiddagens fruktstund.

Mimmi von Troil. Generalsekreterare Idéburen Välfärd (IV)

Maria Nordberg. Rektor förskolan Ior

"Inte tillräckligt många har upptäckt den här möjligheten ännu och det är synd. Det kan vara bra att göra en kontroll för att se var man gör av sina pengar, något som kanske i framtiden kan leda till mer kloka inköp. "

Mer pengar till själva verksamheten

Förskolan Ior är medlem i organisationen IV – Idéburen Välfärd, som har avtal med UHPO InköpsSupport. Bland IV:s omkring 400 medlemmar finns många ideella och ekonomiska föreningar.

IV bildades för ett år sedan, men bygger på en tidigare intresseorganisation, FSO. Skälet till ombildningen berodde på att man ville öppna för vård- och omsorgssektorn och inte som tidigare enbart rikta sig till verksamheter som bedriver undervisning.

– Vi är väldigt glada över att kunna fortsätta samarbetet med UHPO InköpsSupport i vår nya organisation, det är något som gynnar våra medlemmar, konstaterar IV:s generalsekreterare Mimmi von Troil.

– Kommuner och regioner upphandlar vad de behöver och kan pressa sina kostnader, medan man inom den idéburna sektorn inte har samma förutsättningar eftersom man aldrig får handla på de kommunala avtalen.

Därför är UHPO väldigt uppskattat, konstaterar hon.

Eftersom IV:s medlemmar inte är vinstdrivande innebär minskade kostnader mer pengar till själva verksamheten, och därmed ökad kvalitet.

Mimmi von Troil påpekar att hon alltid påminner om möjligheten att använda sig av UHPO när hon ger sina medlemmar rådgivning. Hon lyfter också gärna fram möjligheten att låta UHPO göra en kostnadsfri prisanalys. En prisanalys innebär att UHPO går igenom fakturakopior eller statistik på gjorda inköp och jämför med sina framförhandlade priser på samma eller likvärdiga produkter. Därefter presenterar UHPO möjlig besparing vid byte till deras framförhandla avtal.

– Inte tillräckligt många har upptäckt den här möjligheten ännu och det är synd. Det kan vara bra att göra en kontroll för att se var man gör av sina pengar, något som kanske i framtiden kan leda till mer kloka inköp.

En sådan prisanalys har Förskolan Ior låtit UHPO göra. För Ior är samarbetet med UHPO helt nytt. Några av de leverantörer man redan handlade av visade sig finnas med på UHPO:s leverantörslista. I ett fall följde det gamla avtalet med, i ett annat ledde UHPO-samarbetet till ett nytt avtal.

Några stora förändringar har dock inte behövt göras och rektor Maria Nordberg konstaterar att övergången till UHPO-avtalen gått smidigt.

Något hon också blivit tipsad om av UHPO:s inköpscoach är utbudet av onlineutbildningar via Gastromerit.

– Vi pratade om digitala utbildningar till köket, men det är något som vi inte hunnit använda ännu, konstaterar hon.

Artikel publicerad i UHPOs kundtidning nr 2021/22
Text: Torun Börtz

Rymlig gård för barnen att vistas.

Inbjudande till pedagogisk lek.

Maten lagas i största möjliga mån från grunden med ekologiska råvaror.

UHPO Utbildningsfond

UHPO:s medlemmar har möjlighet att ansöka om kostnadsfria utbildningsdagar hos GastroMerit. Vi erbjuder även livräddningsutbildningar via Mårtenssons utbildningar – där UHPO står för halva kurskostnaden.

Läs mer om UHPO Utbildningsfond.

Publicerat 3 november 2021