Livräddande utbildningar genom G Holter

En livsviktig utbildning – som alla borde gå. Med sina HLR-kurser lär Göran Holter deltagarna att våga agera när en akutsituation uppstår.

Med mångårig erfarenhet som HLR-instruktör håller Göran kurser över hela landet. Vid utbildningstillfället går han igenom det man behöver veta för att kunna och våga agera i samband med olycksfall.

– Vi pratar till exempel om hur man gör en medvetande- och andningskontroll, tränar på stabilt sidoläge och så övar vi naturligtvis HLR på dockor. Vi tränar också med fejkade hjärtstartare, så att deltagarna lär sig hur de fungerar i praktiken. Självklart pratar vi också om vikten av att ringa 112. Om du är det minsta osäker när ett nödläge uppstår: ring 112 med en gång så får du hjälp och vägledning, slår han fast.

–  Det här är världens mest livsviktiga utbildning. Tyvärr är kunskaperna om hjärt- och lungräddning över lag på tok för dåliga, konstaterar instruktören Göran Holter.

Göran Holter

HLR-instruktör

Fler förfrågningar efter släppta restriktioner

– Det går inte att lära sig HLR via en skärm, det måste göras live. Det är det praktiska som är så viktigt, man måste få en känsla för hur man ska agera och gå till väga.

När nu pandemirestriktionerna har släppt börjar kursanmälningarna att droppa in. Den senaste tiden har Göran Holter till exempel haft HLR-utbildningar på en handfull UHPO-anslutna folkhögskolor.

– När pandemin är över hoppas jag att vi kan hjälpa fler företag och organisationer som är anslutna till UHPO. Via UHPO får medlemmarna väldigt bra priser på utbildningarna, poängterar han.

Viktigt att repetera kunskaperna

Även om man redan haft en HLR-utbildning för sin personal betyder det inte att man inte behöver ha en till. Repetition är A och O, betonar Göran Holter.

– Upprepning är viktigt, så att man inte tvekar när det blir skarpt läge, för då är tiden knapp. När någon får ett hjärtstopp bör man vara i gång med HLR inom två minuter. Viktigast av allt är att våga agera.

Enligt HLR-rådet bör man därför genomgå HLR-utbildning varje år.

– Det kanske är lite för ofta för vissa företag, men man bör definitivt göra det åtminstone vartannat år, säger Göran Holter.

Artikel från UHPO:s medlemstidning 2021/22.
Text: Torun Börtz

Från utbildning med UHPO-medlem.

Viktigt att repetera sina kunskaper.

UHPO står för 50% av utbildningskostnaden

Alla ska kunna känna sig trygga på sin arbetsplats! UHPO erbjuder nu sina medlemmar livräddande utbildningar, där UHPO står för 50% av utbildningskostnaden hos G Holter.

Läs mer om UHPO Utbildningsfond

Publicerat 3 november 2021