Trygga och säkra tjänster hos Nämndemansgården

I verksamheter där möten med människor står i fokus har covid-19 varit en
extra utmaning. Nämndemansgården är Sveriges ledande företag inom beroende-problematik, vilka har haft sina internat öppna under hela året. Men utöver
anpassningar efter folkhälsomyndigheten rekommendationer i den fysiska
kontakten har de även tagit fram fler digitala alternativ.

 

Nämndemansgården är en av få beroendeverksamheter som har en komplett vårdkedja i egen regi och de erbjuder en stor bredd av insatser med allt från rådgivning och utbildning till avgiftning och behandling.

– Vi har funnits i 30 år så vi har bred kompetens och är en otroligt pålitlig kraft. Vi skapades med andan och syftet att hjälpa människor till ett bättre liv. Sedan Nämndemansgården i Sverige AB startades 2006 har ambitionen varit att växa, hjälpa fler och bli en nationell aktör inom beroende- och missbruksbranschen, berättar Nämndemansgårdens vd Martin Franklin.

Individanpassade bedömningar

En växande andel kunder är arbetsgivare som kontaktar dem för sina anställdas räkning. Här agerar de experten gentemot arbetsgivaren för att ge stöd och beslut inom rehabilitering. Det kan vara stöd till någon på HR som behöver hjälp med att fatta beslut och hur de ska hantera situationen. Det är en väldigt svår fråga att konfrontera någon med och kräver mod och trygghet. De andra två kundgrupperna är privatpersoner som väljer att skaffa hjälp på egen hand och den offentliga kunden kommer främst från kommunerna, men även landsting och kriminalvård.

Hjälpen för en person med beroende kan gå till på flera olika sätt. En del åker till ett internat där de stannar från tre veckor och upp till fem månader. Då ägnar man sig helhjärtat åt sin behandling på plats.

– Vi gör alltid en personlig bedömning för att se vad varje individ behöver. Vi har även olika typer av öppenvårdslösningar där man kommer på dagtid, varje dag eller kanske två gånger i veckan som sedan glesas ut över tid. Öppenvården låter en fortsätta gå till jobbet, bo hemma och att upprätthålla sitt liv. Allt styrs av hur man mår och vilken hjälp man behöver.

Utöver att bidra med stöd till den som är beroende erbjuder de även anhörigstöd, antingen som en del av en behandling eller som fristående hjälp till anhöriga. Att vara medberoende, genom att finnas i ett nätverk runt en person med missbruksproblematik, gör att man ibland bygger upp sitt eget liv runt personens problem.

– Det är otroligt slitsamt och man kan behöva enskild hjälp för hur man ska förhålla sig till situationen och för att kunna göra egna val. I vissa fall krävs det att man helt behöver ta sig ur en destruktiv situation och då kan vi vara ett viktigt stöd för individen.

Martin Franklin

VD Nämndemansgården

"Som med alla vårdinstanser så handlar det om små marginaler. Det gäller att påverka omkostnaderna så att vi kan fokusera på att ge så bra vård som möjligt."

Omställningar i Coronatider

Även om det inte går att dra en tydlig parallell, så kan situationen med covid-19 och den ofrivilliga isolering som delvis medförts, göra att risken ökar att man utvecklar ett beroende. Martin påtalar dock att det främst handlar om personer som är i en beroenderiskgrupp eller redan har ett beroende.

– Det finns inget som entydigt säger att pandemin skapar en våg av alkoholister och missbrukare, det är i sådana fall de som ligger i riskzonen som kanske trillar över kanten. Det finns även de som mår bättre och som har känt sig mindre stressade. Men, i kölvattnet av covid -19 ligger sämre ekonomi, lågkonjunktur och uppsägningar så det är inte omöjligt att vi ser en ökning inpå det nya året.

Nämndemansgården som har den största delen av sin verksamhet på plats har behövt anpassa sin vardag som många andra, varav digitala lösningar är en del för att erbjuda sina tjänster på ett säkert och tryggt sätt. Att arbeta hemma och vara i en ofrivillig ensamhet kan göra att det skapas destruktiva tankar och oron ökar. Via appen NMG care erbjuds digitala tjänster i form av samtalsstöd, anhörigstöd och bedömning.

– När vi insåg allvaret i situationen var det först lite förvirrat. Vi har ju ansvar över hundratals människor, hela eller delar av dygnet, och det gällde att vi snabbt skulle få till en rutin. Till en början låg mycket fokus på att läsa på och organisera en kommunikationsstab internt för att se till att vi alla följde samma regler.

Även kommunikationsmässigt fick de svänga om. Mässorna där de når ut till sina målgrupper har varit inställda så de har provat andra vägar. De har blivit mer aktiva på sociala medier och har bland annat arrangerat webinarier. I oktober kör de ett antal tillfällen där man kan ta en digital kaffe med dem för att etablera en första kontakt.

Martin förklarar att han blev imponerad över hur snabbt de lyckades ställa om när de väl behövde och deras anpassningar har blivit väl mottagna.

– Vi har behövt hitta andra vägar och vi har samtidigt upptäckt hur mycket man kan göra på helt nya sätt. Och vem vet vad som blir det nya normala framöver?

”Vi har kunnat förlita oss på UHPOs expertis”

Kopplat till UHPO har Nämndemansgården ett antal avtal med allt från livsmedel, sällanköpsprodukter och städprodukter till kontorsmaterial, köksutrustning och trädgårdsmaskiner.

– Man kan göra avsevärda besparingar med rätt inköpskanaler och för oss är det en smidig väg. Samarbetet med UHPO har fungerat mycket bra. Vi har fått stöttning av och har haft en tät dialog med Tobias Root under det senaste halvåret.

Martin beskriver hur de är personliga och engagerade. Han lyfter även värdet av att de har en kontaktperson som har kunskap och kännedom om deras bransch – som förstår verkligheten de lever i.

– Som med alla vårdinstanser så handlar det om små marginaler. Det gäller att påverka omkostnaderna så att vi kan fokusera på att ge så bra vård som möjligt. Vi har kunnat förlita oss på UHPOs expertis när de tar sig an dessa frågor för vår räkning – då kan vi i stället lägga mer resurser på det vi vill utveckla.

Utdrag från artikel publicerad i UHPOs kundtidning nr 2020/21.
Text: Malin Svantesdotter Foto: Torun Bortz

 

Välkommen. Det var här på Nämndemansgården i Blentarp, Skåne, som den nu nationella verksamheten en gång startade.

Fikarummet. De boende har fräscha och trevliga lokaler för frukost och fika.

Entrén. Rymligt och välkomnande när man ankommer till behandlingshemmet.

Nämndemansgården

Nämndemansgården är Sveriges ledande behandlingshem för människor med missbruk eller riskbruk av alkohol, droger, läkemedel och spel. Det familjeägda företaget härstammar från skånska Blentarp och grundades av Birgitta Crafoord i mitten på 80-talet. Hon blev själv blev nykter med hjälp av en 12-stegsbaserad behandling i USA och denna tog hon med sig till Sverige när hon startade sitt första behandlingshem. Idag är verksamheten centrerad kring Skåne och Mälardalen men de finns representerade i hela Sverige.
Läs mer om verksamheten här.

Publicerat 27 oktober 2020