Skolan där hållbarhet genomsyrar allt

Säbyholms Montessori är en skola med höga mål. Men det handlar inte enbart om att eleverna ska ges en utbildning som resulterar i höga betyg. När de lämnar skolan ska de dessutom vara goda samhällsmedborgare som har fått med sig många andra värden utöver ämneskunskaper – i form av demokrati och ett hållbart samhälle.

 

– Vi har mycket fokus kring det hållbara samhället ur flera perspektiv, både socialt och ekologiskt som involveras i det vi gör. En del har handlat om att vi nyligen utvärderade valet av vem som skulle leverera maten till oss, berättar biträdande rektor, Pontus Asperheim.

 

Med garanti för bra råvaror
För drygt ett år sedan valde de för sin caterade skolmat en ny leverantör eftersom den hade ett bättre och säkrare sätt att garantera att det var bra mat ur ett ekologiskt perspektiv. Medlemmar i UHPO har de varit i lite mer än ett år och det har snabbt blivit en positiv förändring. En stor anledning till att det blev UHPO InköpsSupport berodde på kopplingen till avtalet med Martin & Servera.

– Delvis för att de är en stor leverantör med brett utbud av olika variation, men också eftersom Martin & Servera är duktiga att visa på ursprung och kan garantera att det är bra råvaror. Det är jätteviktigt, framförallt för  förskoleverksamheten där vi lagar maten själva.

På Säbyholms förskola tillagas näringsrik och varierad mat av egen kock i deras tillagningskök. Matsedeln styrs efter principerna att de väljer svenskt, närodlat och ekologiskt där det är möjligt. Ett par gånger i veckan bakar de dessutom eget bröd som skapar en härlig doft i Herrgården. De vill stimulera barnens alla sinnen gällande undervisningen och andra aktiviteter, men också när det kommer till måltiderna. Deras grundläggande värden integreras även i den serverade maten.

– Det ligger i Montessoritanken att ta hand om miljön och sin omvärld och att inte bara se sig själv, utan att se sig själv i det hela.

 

"Valet av Martin & Servera har därför blivit en positiv arbetsmässig effekt, samtidigt som vi har tillgång till ett större utbud med varor vi anser vara rätt för oss."

Pontus Asperheim

Biträdande rektor

Ett samarbete med samma värderingar
I skolverksamheten har UHPO-avtalet med Martin & Servera även underlättat att säkerställandet av bra råvaror i hemkunskapsundervisningen. Tidigare hade läraren själv ansvaret för att åka och handla råvaror och tillbehör.

– Valet av Martin & Servera har därför blivit en positiv arbetsmässig effekt, samtidigt som vi har tillgång till ett större utbud med varor vi anser vara rätt för oss.

Förskolan på Säbyholm är bland annat diplomerad för Grön Flagg i deras dokumenterade arbete att lära ut hållbarhet på ett spännande sätt. Även skolan arbetar mot denna diplomering. Nyligen påbörjades en hållbarhetssatsning med köken där de bland annat väger matavfallet för att kunna minska matsvinnet bland eleverna.

 

Fler bra UHPO-avtal
Pontus nämner också fler fördelaktiga UHPO-avtal med andra leverantörer, i form av Lekolar för skolmaterial och även Adlibris gällande litteratur och fortbildningsmaterial för personalen.

– Även här återkommer vi till hållbarhet. De flesta av samarbetspartnerna till UHPO har en profil mot hållbarhet vilket vi som skola i allmänhet och montessoriskola i synnerhet brinner för, något som gör att UHPO InköpsSupport blir rätt samarbetspartner för oss. I grunden har vi samma värderingar om ett hållbart samhälle.

 Utdrag från artikel publicerad i UHPOs kundtidning nr 2018/19.
Text: Malin Svantesdotter

 

 

Publicerat 6 maj 2018