Tryggt och individanpassat – starka värdeord i rådande tider

En bransch som främst har porträtterats i dålig dager under dessa pandemitider är äldreomsorgen. Men det finns verksamheter som förtjänar motsatsen. Borgerskapets vård- och omsorgsboende är ett exempel som har hållit smittan borta genom en bra grundstruktur, högt engagemang, kontinuerlig informationsdelning och tydliga åtgärder. Genom UHPO InköpsSupport får verksamheten hjälp att pressa priser och hålla koll på inköpen, vilket bidrar till att man kan fokusera mer på kärnverksamheten.

 

Vi har talat med Sanna Möller som är verksamhetschef för boendet som idag består av 72 lägenheter, varav 24 med inriktning demens och 48 stycken somatik. Till dessa platser har de lång kö – och anledningarna till att de är efterfrågade består av flera parametrar.

– Framförallt beror det på att vi har engagerade medarbetare, vilka ger ett gott bemötande och tydligt arbetar utifrån vår värdegrund. Det är även uppskattat att vi lagar maten själva och vi har också en fin miljö såväl inne som ute.

Trygga och säkra åtgärder

Boendet ligger placerat på söders höjder, med en stor park och vacker trädgård som är lätt att ta sig ut till, vilket har gjort att de har kunnat ta emot anhöriga under hela pandemin.

– Vi har tillåtit besök utomhus ända från början och vi har inte heller använt plexiglas eller övervakat besöken som många andra boenden, utan vi har haft en tydlig plan kring restriktionerna och de anhöriga har behövt meddela i förväg när de kommer.

Sanna beskriver hur deras välgjorda hantering beror på att deras verksamhet har haft bra rutiner och struktur från början. Deras engagerade medarbetare var redan i grunden duktiga på basala hygienrutiner och de har sjuksköterskor på plats dygnet runt.

– Det finns också ett nära ledarskap, vilket är viktigt. Vi var tidiga med att dra igång gemensamma samlingar varje vardag för att lugna och trygga våra medarbetare genom att informera om de nya rönen från Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter samt att svara på frågor. Vi samlades givetvis i en stor lokal för att kunna hålla avstånd. Vi hade noll tolerans mot att komma till jobbet med minsta förkylningssymtom.

Har någon av de äldre varit det minsta dålig så har de direkt tagit prover och använt skyddsutrustning, för att sedan låta gästen vara isolerad i två veckor. De har fått gå ut, men utan att umgås med andra gäster.

 

Sanna Möller

Verksamhetschef Stockholms Borgerskap

"Att vi har lyckats hålla smittan ifrån oss beror på en bra grundstruktur kombinerat med skicklighet och tur."

”En blandning av skicklighet och tur”

Eftersom de är flera chefer i verksamheten är det ingen som har behövt ta beslut ensam. Sanna har kunnat bolla med biträdande verksamhetschef och medicinskt ansvarig sjuksköterska kring hur de ska göra i vissa frågor.

– Vi har alla varit noga med att ständigt hålla oss uppdaterade och att föra vidare viktig information till gäster, medarbetare och anhöriga. Att vi har lyckats hålla smittan ifrån oss beror på en bra grundstruktur kombinerat med skicklighet och tur. Det brukar vara ett par stycken som avlider varje månad, men under april och maj hade vi inte en enda. Men det var delvis på grund av att vi inte fick in några andra infektioner heller. Eftersom de anhöriga fick komma på besök utomhus blev smittorisken lägre för alla virus och infektioner.

Hjälp att pressa priserna

Just nu ser de över sina avtal med Filip Minör på UHPO, från vilka de använder sig av flera leverantörer. En stor del gällande livsmedel och produkter för kök och matsal eftersom de lagar maten på plats.

– En fördel är att de kan hjälpa till att pressa priserna. Vi är så små så vi kan inte ha en egen inköpsavdelning eller förhandla fram egna avtal, så att UHPO hjälper oss med detta är en stor fördel för oss.

Utöver att se till att gästerna får bästa möjliga omsorg, och att det på senare tid varit mycket arbete för att hålla borta smitta, så ligger stor fokus på att skapa guldkant i vardagen för gästerna. Att få ner kostnaderna med UHPOs hjälp bidrar också till detta kretslopp.

Sanna Möller har själv arbetat inom verksamheten sedan 2008, där hon först började med att driva hemtjänst i egen regi. Hon har sedan haft flera olika roller och uppdrag innan hon blev verksamhetschef. Ett jobb hon verkligen brinner för.

– Att få kombinera ledarskap och äldreomsorg, det är för mig världens bästa jobb!

 

Artikeln publicerad i UHPOs kundtidning nr 2020/21.
Text: Malin Svantesdotter Foto: David Tunander

 

Borgerskapets vård- och omsorgsboende

Förra året firade Stockholms Borgerskap 400 år och den övergripande verksamheten är nära sammanflätad med Stockholms historia. Även äldreomsorgen har funnits med länge, ända sedan 1724 när Borgerskapet började ta hand om änkorna till avlidna borgare. Majoriteten av de boende flyttar in genom ramavtal med Stockholm Stad, men de erbjuder även platser för privatbetalande. Läs mer här.

Publicerat 27 oktober 2020