Vi värnar om din integritet

Den 25 maj 2018 trädde en EU-gemensam förordning för hantering av personuppgifter i kraft, som heter GDPR (General Data Protection Regulation) och som på svenska kallas Dataskyddsförordningen. Den ersätter PuL, den svenska personuppgiftslagen som trädde i kraft 1998 och som reglerar hantering av personuppgifter.

UHPO InköpsSupport AB behandlar endast nödvändiga personuppgifter som arbetsgivare, befattning, adress, postadress, mobilnummer och e-postadress. Dessa personuppgifter sparar vi och behandlar för att kunna informera våra leverantörer, bjuda in till aktiviteter och på andra sätt kommunicera med UHPOs medlemmar och samarbetspartners.

Vi hanterar dessa personuppgifter för vårt arbete och lämnar endast personuppgifter vidare till samarbetspartners med vilka vi tecknat personuppgiftsbiträdesavtal. Grund för UHPO InköpsSupports personuppgiftshantering är det avtal som ingåtts med medlemsorganisationer vari den registrerade personen angetts av organisationen som kontaktperson.

UHPO InköpsSupport tillämpar enligt GDPR uppgiftsminimering, dvs. vi tar endast in den information som är nödvändig för att kunna upprätthålla den verksamhet som bedrivs av bolaget och den kommunikation som är nödvändig med våra medlemmar och samarbetspartners.