UHPO kvalitets- och miljösäkrar alla leverantörer

Förutom förmånliga inköpspriser förhandlar UHPO även fram ramavtal som ger medlemmarna hög kvalitet på varor och leveranser samt bra betalnings- och leveransvillkor. Alla medlemmar ska känna sig trygga!
I dag är det även viktigare än någonsin att vi tar miljöproblemen på allvar. Därför väljer UHPO att alltid arbeta med miljömedvetna leverantörer som lever upp till högt ställda miljökrav.  

Många kan erbjuda bra priser men saker som pålitliga leveranser, kundservice, seriositet, miljömedvetenhet och långsiktigt tänkande är lika viktiga i valet av leverantörer.
Vi vet vad våra medlemmar tycker är betydelsefullt och är deras ombud i alla förhandlingar. För oss är det viktigt att säkerställa att leverantören vi skriver avtal med erbjuder bra priser men vi behöver också veta hur de arbetar med lagerhållning och annat. Vi vill försäkra oss om att produkterna våra medlemmar köper mycket av lagerhålls så att det inte är mer än 1-2 dagars leveranstid.

 

Ser frekvent över avtalen

Vi justerar och ser över nya avtalsområden hela tiden. De medlemmar som gick med i UHPO för sex-sju år sedan har nu tillgång till dubbelt så många avtal. Allting handlar om våra medlemmars behov. Om man till exempel hör av sig och säger att man saknar ett bra hotellavtal eftersom man reser mycket kan vi se till att få fram ett avtal som är både kvalitets- och miljösäkrat.

 

ISO-certifiering

Ett kontinuerligt miljöarbete är av stor vikt. Leverantörer som är certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001 prioriteras. Finns det inget miljöcertifikat ska leverantören kunna visa upp ett systematiskt miljöarbete och redovisa en väl genomarbetad miljöplan för UHPO.
Allting ska vara väldokumenterat. Många av avtalen UHPO förhandlar fram är med samma leverantörer som kommuner och landsting väljer när de gör sina upphandlingar och där är det alltid högt ställda krav på miljö och kvalitet. Genom att använda samma leverantörer får även vi ta del av fördelarna.

 

Ekologiskt och närproducerat

På livsmedelssidan finns många medlemmar med en tydlig ekologisk inriktning, vilket medför att UHPO har en stark profil av miljömärkta artiklar i sina avtal. Vi ser att efterfrågan på ekologiska och närproducerade livsmedel ständigt ökar och ambitionen är att alla medlemmar ska kunna välja ekologiska alternativ till förmånliga avtalspriser.

 

Tillgänglighet

Det långsiktiga perspektivet är avgörande. När UHPO går in i ett avtal vill man vara säker på att leverantören tar sitt miljöansvar, men även att de kan erbjuda UHPOs medlemmar bästa service. För oss är det viktigt att våra medlemmar är prioriterade och får snabba svar. Leverantören ska vara tillgänglig om till exempel en transportskada uppstår.

Fakta ISO-certifiering
ISO 14001 är en internationellt accepterad standard som utgör grunden för ledningssystem inom miljö. Det krävs tre åtaganden i en miljöpolicy för att uppfylla kraven: förebyggande av förorening, lagefterlevnad samt ständig förbättring av miljöledningssystemet. För att ett miljöledningssystem ska få vara certifierat enligt ISO14001 måste det revideras, eller granskas av en tredje part minst en gång om året.
ISO 9001 är en internationell standard för fastställande av kvalitetsledning som organisationer kan certifiera sig mot. Ett ledningssystem beskriver hur man ständigt förbättrar sin verksamhet genom att utgå från kundernas behov och samtidigt se över de interna arbetssätten för att minska kostnader. Uppfyller organisationen alla krav kan den bli certifierad. ISO 9001 används också allt mer i upphandlingsförfaranden.