Om UHPO InköpsSupport

Företaget

UHPO InköpsSupport är en stark fristående inköpsorganisation som förhandlar fram ramavtal åt cirka 1500 medlemmar. Tillsammans omsätter våra medlemmar ca 20 miljarder kronor och köper in varor och tjänster för ca 6 miljarder kronor per år.

 

Affärsidé

Att medverka till bättre lönsamhet genom att erbjuda ramavtal med utvalda strategiskt viktiga leverantörer samt att erbjuda företag och organisationer tjänster som har anknytning till inköp och upphandling.

 

Vision

Att vara den ledande samarbetspartnern i inköpsfrågor.Genom att använda modern teknik och våra erfarenheter vill vi skapa långsiktiga win/win-situationer för kunder och leverantörer.