Vi stödjer

För oss på UHPO är det viktigt att ta socialt ansvar och värna om alla människors lika värde och rättigheter.
Vi har ett samhällsengagemang och stödjer olika välgörenhetsorganisationer.

UHPO är stolt sponsor till UNHCR