Avtalsleverantörer

UPHO har avtal med ca 50 leverantörer inom olika segment. Leverantörerna är stora inom bland annat restaurang, hotell, vård och skola. Du kan alltid lita på att UHPOs leverantörer är miljösäkrade och att du handlar tryggt.

Mest populära

Arbetskläder och Profilkläder

Boende

Drivmedel

Dryck

Elektronik, IT, telefoni

Förbukningsmaterial, kontorsmaterial, förband, städ/kem och fastighet

Frakt

Litteratur

Livsmedel

Pedagogiska hjälpmedel

Profilmaterial

Sjukvård

Sophantering

Tvättjänster

Utbildning

Utrustning, inredning och sängar

Verktyg och Skyddsutrustning

Saknar du någon leverantörskategori?

Kanske handlar du av leverantörer inom en produkt- eller tjänstekategori som inte finns med i listningen ovan? Ta i så fall kontakt med din inköpscoach så ser vi över möjligheten att förhandla bra avtal inom just den kategori du önskar.

Kontakta oss