Avtalsleverantörer

UPHO har avtal med ca 50 leverantörer inom olika segment. Leverantörerna är stora inom bland annat restaurang, hotell, vård och skola. Du kan alltid lita på att UHPOs leverantörer är miljösäkrade och att du handlar tryggt.

Saknar du någon leverantörskategori?

Kanske handlar du av leverantörer inom en produkt- eller tjänstekategori som inte finns med i listningen ovan? Ta i så fall kontakt med din inköpscoach så ser vi över möjligheten att förhandla bra avtal inom just den kategori du önskar.

Kontakta oss  →