Motverkar pandemin med samverkan och kreativa affärslösningar

Sjöviks folkhögskola. Drygt 200 personer studerar i den vackra miljon i Folkkärna utanför Avesta.

En verksamhet som snabbt kastades omkull på grund av covid-19 är Sjöviks Folkhögskola. Vi har talat med Anneli Karlsson som var precis ny i rollen som rektor på skolan när pandemin slog till. ”Jag började en torsdag och på måndagen var det knappt en deltagare kvar”. Genom kreativa lösningar har man hållit verksamheten på fötter. UHPO stöttar med flertalet upphandlade avtal, samt med kompetensutveckling via Utbildningsfonden.

 

Att skicka hem deltagarna innebar att den viktiga peng som de får, till stor del från andra kommuner för att deltagarna bor på skolan, behövde betalas tillbaka.

– Detta var pengar vi hade räknat med och som är nödvändiga för att få allt att snurra. Vi har även en konferensdel där allt bokades av, vilket gjorde att en redan ansträngd ekonomi började blöda ännu mer. Vad skulle vi göra nu?

Även om Sjövik ofta tänker och leder med hjärtat, så överlever de inte utan ett affärsmässigt tänk. Efter att på kort tid ha behövt säga upp 20 medarbetare behövde Anneli driva vidare verksamheten på en bra grund.

– Det första jag gjorde var att prioritera en timmes medarbetarsamtal med samtliga pedagoger, så att de fick träffa och höra mig och jag höra dem. Och tillsammans med många kreativa människor bland och omkring oss med omnejd fann vi nya vägar och lyckades även behålla en känsla av gemenskap.

Många lyckade initiativ

En idé blev att anordna sommarkollo, vilket var väldigt uppskattat hos barnen, men även många föräldrar som upptäckte de vackra omgivningarna för första gången. En 8-årig pojke på naturkollo vaknade tidigt en dag och kom springandes för att berätta att ”detta är det bästa jag har gjort i hela mitt liv”.

– Tänk att kunna hitta lyckan fem kilometer hemifrån. Det behöver inte vara så avancerat och det är viktigt med samverkan och samarbeten. Vi fick även chansen att få barnen att få upp ögonen för en ny skolform, där de kanske känner att de vill gå när de blir äldre.

De arrangerade även betalkurser i linedance och groove och byggde sex ställplatser för husbilar på området. Därtill styrdes det upp ett ideellt sommarcafé i Sjöviks Kamratförbunds regi.

– Vi tog också hjälp av våra grannar och även vi själva bakade och sålde fikabröd. Vi erbjöd lunchsoppa och toast samt underhållning med vår musiklärare som spelade och sjöng på lunchen på fredagar. Vi marknadsförde det stenhårt och hade tusen besökare på en månad, vilket var rätt häftigt!

Fokus på social tillhörighet

På Sjövik finns ett blandat utbud med varierade kurser och olika inriktningar. Här kan man studera allmänna ämnen för att uppnå grundskole- och gymnasiekompetens eller lära sig mer om allt från textil och musik till hantverk och friluftsliv. Lika stor bredd finns bland deras deltagare. Åldersspannet går från 18 år upp till 60 plus och med olika religiösa uppfattningar, bakgrunder, ursprung och förutsättningar bildar de ett eget litet samhälle med stor mångfald.

– Det spelar ingen roll vad du har för studie- eller yrkesbakgrund, du kan alltid förkovra dig på en folkhögskola, så som att måla, dreja, läsa skönlitteratur och utvecklas med vänner. Men du kan samtidigt läsa in grundskolan om du vill det. Här har man en grundtillhörighet och blir sedd.

Att man väljer att gå på Sjövik är stor del på grund av de lärarledda lektionerna, och inte för att man inte klarar sig själv, utan för att man trivs i den sociala närvaron. Man blir accepterad för den man är som en familj.

För de som nu är på plats har de Corona-säkrat upp till tänderna. De har följt alla direktiv och är noga med att påtala vikten av hygienen. Eleverna umgås enbart linjevis, tvättar och spritar händerna ofta och har designerade bord vid lunchen som har gått från en sittning till tre.

– Speciellt nu under Corona så märker man hur folk törstar efter fysisk närvaro och att kunna umgås. Vi är inte där än, men vi kan försöka på de sätt vi kan.

Anneli Karlsson

Rektor Sjöviks Folkhögskola

"Min plan är att diskutera med vår ekonom och den nya administrativa chefen framåt vilket blir ett ypperligt tillfälle att göra om och göra rätt – och därmed förhandla fram fler fördelaktiga avtal med UHPO."

Kostnadskontroll och nya UHPO-avtal

En vägledande hand kommer från UHPO hos vilka Sjövik använder cirka 12 leverantörer för bland annat böcker, livsmedel och rengöringsmedel.

– Jag tror däremot inte att vi har varit så bra på att nyttja detta som vi skulle kunna. Min plan är att diskutera med vår ekonom och den nya administrativa chefen framåt vilket blir ett ypperligt tillfälle att göra om och göra rätt – och därmed förhandla fram fler fördelaktiga avtal med UHPO.

De ser just nu över sina fakturor och vilka kostnader som är nödvändiga och inte. En del har bestått av att se över kostnaderna för måltider, där Christoffer Hedman på UHPO har hjälpt till med att räkna ut bästa kostnadseffektivitet, men utan att tumma på kvaliteten.

– Vi ser även på möjligheterna kring nya avtal, exempelvis med OKQ8 eftersom vi använder bussar vid olika utflykter med deltagarna samt att vi ibland åker och hämtar och lämnar dem vid tåget. Det är bra att ha någon som samlar ihop allt och allt som går att spara in är ju bra. UHPO har även kostnadsfria utbildningar som ingår i medlemsavgiften, vilket är jättebra i besparingstider för att låta vår personal fortbilda sig.

Alternativ skolform som gör skillnad

Med tanke på allt Sjövik åstadkommit under året – och självfallet även före covid -19 – så är Anneli lite bekymrad över den bild som vissa har av folkhögskolor. Hon berättar hur en förälder från sommarkollot menade på att Sjövik låg vid en så fin plats, men att det var synd att de inte var en riktig skola.

– För det är vi ju, vilket vi vill att folk ska förstå. Det är en alternativ skolform, men vi är inget komplement.

Anneli berättar också att hon en dag mötte en man i kön i kassan på macken, som tidigare varit elev på skolan i tre år. När hon frågar om hans upplevelse svarar han att skoltiden förändrade hela hans liv.

– Då tänkte jag på kvinnan som inte såg oss som en riktig skola. Om man har förändrat en persons liv till det bättre – kan det ens bli mer riktigt och rätt än så?

 

Artikeln publicerad i UHPOs kundtidning nr 2020/21.
Text: Malin Svantesdotter Foto: Sjöviks folkhögskola

 

Sjöviks Folkhögskola  – blivande hundraåring!

Sjöviks Folkhögskola bildades 1921 och firar 100 år under 2021. Skolan har 130 internatplatser och drygt 200 deltagare som studerar i den underbara miljön i Folkärna, cirka 10 kilometer utanför Avesta i södra Dalarna. Skolområdet omges av fårhagar, skog och sjön Bäsingen, där de har en vedeldad bastu samt egen badplats. Från att ha varit en skola med endast ett par inriktningar erbjuder de idag en stor variation kurser – och trots att de har tvingats lägga ner ett antal av dem så erbjuder de 12 kurser på plats, en kurs på distans och ytterligare ett antal uppdragskurser. Läs mer här.

Publicerat 27 oktober 2020